Zdroj terorismu odhalen! Je jím nenávistný výklad Islámu pocházející ze Saúdské arábie

zdroj: Youtube 2x, Wikipedia
Jak už jsme psali i dříve, největším problémem islámu je jeho velký počet různých větví a forem výkladu. Tohle je základem pro špatné pochopení celého problému, které se běžně interpretuje ve dvou extrémních rovinách - všichni muslimové jsou nebezpeční a ve druhé rovině - nebezpečím jsou pouze teroristé.
reklama

Říci, že každý muslim (vyznavač islámu) je terorista a špatný člověk je chyba a lež. Ale říci, že terorismus nemá nic společného s islámem, je také obrovská chyba. Stačí příklon k ortodoxní formě vyznání a v tomto momentu je to již opodstatněné nebezpečí.

Velké rozdíly dělá to, ke které větvi, či případně formě výkladu se ten, který muslim hlásí. Obecně vzato to, za nejménně rizikové se považují šíitové (ti jsou sunnity mnohdy v islámských zemích vražděni a utlačování – jsou totiž v menšíně, je jich 10-15%). U sunnitů, což je nejpočetnější větev, je hlavně nebezpečným salafistický výklad zvaný wahhábismus – což je oficiální státní ideologií Saúdské arábie!

A zde se dostáváme k jádru problému a počátečnímu bujení terorismu. Salafismus je ortodoxní forma výkladu islámu, která až ulpěnlivě trvá na všech islámských pravidlech, i těch nejstarších – proto se často setkáváme s tresty jako ve středověku, nepodporuje vyloženě násilí (vražda je zločinem),  ale nenávist k „nevěřícím“ je zde naprosto přirozená.

Teroristické skupiny jsou tedy značně inspirovány státní ideologií Sáudské arábie, akorát ji uplatňují extrémisticky – útoky jako součást džihádu. To není ovšem vše, Saúdská arábie investuje mnoho miliard do mešit po celém světě (a zdá se, že i logicky v Evropě), kam posílá vlastní imámy kázat svou verzi (formu) islámu – jedná se prakticky o rozšířování své formy islámu (byť pro nás evropany společensky neakceptovatelné) nenásilnou cestou. Pokud se ovšem u těchto učenců přidá frustrace ze západního života (například nezaměstnanost – hlavně u mladých), tak je právě toto rozbuškou k radikalizaci a páchání terorismu.

Náš západní svět je totiž úplně jiný, z jejich pohledu v kontrastu s ortodoxním výkladem islámu (který vychází z praxe předků – tedy historie), je absolutně nemorální – příkladem jsou obnažené ženy.  Důležitou poznámkou je, že v historii ženy v takové míře jako dnes nechodily odhalené nikde, je to jen důsledek pokroku, který je naprosto přirozený. A je důležité se mu nebránit, protože kdyby naši předkové v pravěku lpěli přehnaně na svých tradicích, kde bychom byli dnes? Byly by počítače, internet, probíhali by transplatance srdce apod.? Asi vůbec ne. Tradice je samozřejmě důležitá, ale pokrok také.


Jedničkou terorismu a tou nejviditelnější organizací ve světě je dnes jednoznačně Islámský stát (IS). Ten je ovšem pouze produktem Saúdské arábie, otázkou je zda-li přímým a nebo alespoň nepřímým. Teď je totiž důležité se ptát, je tedy produktem chtěným nebo přirozeným? IS se totiž opírá v základech o stejnou formu výkladu jako Saúdská arábie (wahhábismus), je tedy otázkou zda-li je IS pouze konkurentem Saúdské arábie ve stejné oblasti a nebo jejich „neoficiální“ hlučnou zbraní. Někdo může namítnout, že teroristické útoky IS se dějí i na půdě Saúdské arábie, ovšem většina z nich dle dostupných informací byla proti místní menšině šíitů, proti kterým bojují většinou všichni sunnité.

Je i vskutku velmi zajímavou informaci, že Saúdská arábie i přes porušování lidských práv (sekání rukou, kamenování – tresty v souladu se salafistickým výkladem) ve své zemí, předsedá Radě OSN pro lidská práva, a to není vše…

Snad nejšokujícím faktem vzhledem k těmto skutečnostem je ten, že největším „kamarádem“ Sáudské arábie ve světě jsou Spojené státy pokrytecké (tedy Americké), kterým porušování lidských práv v dané zemi a minimálně nepřímý vliv na vznik terorismu nevadí, hlavně že teče ropa správným směrem…

Není tedy muslim jako muslim, proto neházejte všechny do stejného pytle. Zároveň však budťe opatrní, a to pro muslimy platí dvojnásob, před lidmi, co hlásají, káží nebo dokonce vyznávají ortodoxní salafistickou formu islámu, která hlásá nenávist, a která je neslučitelná se západní kulturou 21. století.

autor: c

reklama
Vyčkejte prosím, načítám...
Co si o tom myslíte?