Sluníčkám spadnou růžové brýle! Bezpečnostní expert: „Arabové jsou nebezpeční, nepouštějte je do Evropy!“

zdroj: Youtube 2x/bulWar.cz
Izraelský bezpečnostní expert Dan Schueftan byl ve svém kritickém pohledu na Blízký východ a tamní obyvatele velice nekompromisní. Mimojiné Evropě doporučil nepřijímat arabské migranty...
reklama

Několikrát v rozhovoru opakoval, že zásadní otázkou jsou „počty“, tedy že v malém počtu je integrace možná, když si dané migranty přímo vyberete. Malý integrovatelný počet ale rozhodně nejsou miliony, které se sem nahrnuly od začátku tzv. migrační krize z arabského světa. Izraelský bezpečnostní expert, který narozdíl od Angely Merkelové opakující stále dokola nic neřešící větu „my to zvládneme“, je realista, který nemá na očích růžové brýle, protože má naopak bohaté zkušenosti ze sousedních arabských zemí a chováním tamních lidí, dodává devastující zprávu pro všechny sluníčkáře:Arabové jako kolektiv jsou nebezpeční, nepouštěl bych je dovnitř, nebo se jednou probudíte a už nebude žádná Evropa“. Mnozí jistě známé nějakého výborně asimilovaného cizince původem z arabského světa, který zapadl do společnosti a je úplně v pohodě, mnohdy i náš kamarád. Například vysokoškoláka, lékaře, který se rozhodl studovat v Evropě, kde nakonec zůstal a vykonává své povolání. Stejně tak mnohý Afričan. Jenže to samozřejmě šlo o cílevědomé jedince, ryzí intelektuály, kteří měli k nějakému náboženskému fanatismu daleko. A někteří se navíc dokonce vrátili do svých rodných zemí, aby pomáhali tam.

Kolektiv stejné skupiny lidí dokáže být ve velkém počtu velice soudržný a silný v prosazování svého způsobu života, o to více, když je kulturně zcela diametrálně odlišný od toho, ve kterém žije. Tvrzení pana Schueftana je tedy logické a v Evropě již prokazatelné – důkazem je vytváření vlastních ghett a pravidel (tzv. „NO GO zóny“) na předměstích evropských měst (Paříž, Brusel…) s vysokým počtem muslimských přistěhovalců, spojené s frustrací ze západního způsobu života, doprovázené islámským fanatismem a terorismem, který v posledních letech ochromil Evropu. Ona soudržnost této velké uzavřené komunity je živnou půdou pro vznik terorismu, protože ač mnozí z takového kolektivu terorismus osobně páchat nechtějí, tak s těmito činy někteří buď tiše souhlasí, nebo při nejmenším tyto extrémistické prvky a osoby ze svého kolektivu nevyloučí ani nenahlásí – což se dělo právě při utocích v Paříži a Bruselu.

Sám poté s pragmatickým přístupem říká, že bychom jako evropané měli přemýšlet raději dopředu, než se dostaneme do bodu, kdybychom se museli uchýlit k radikálním řešením, abychom dokázali reagovat na radikální problém. A to je právě v zásadě ona pointa – prevence, která by se měla řešit a ČR ji prozatím řeší „odmítáním“, čímž preventivně předcházíme vzniku takového radikálního problému. Tohle je rovněž odpověď na argument sluníčkářů, že tu zatím téměř žádné migranty (pozn. z migr. vlny) nemáme a tím pádem negativní postoj vůči „uprchlíkům“ je zapřičiněn nenávistí plynoucí z xenofobieprevence, poučení z historie a předcházení vážných společenských problémů není xenofobie. Ovšem v provázanosti dnešní EU, není postoj samotné ČR zase v širším kontextu tak důležitý, pro nás je obrovsky důležitý postoj celé EU a tam je to velice špatné, nekoncepční, nijaké… Nelze neustále ustupovat, na celém světě jsou stamiliony lidí, kteří potřebují pomoc, ale nejde pomoci všem a rozhodně ne za cenu zhoršení bezpečností situace v Evropě a vytvořením konfliktů mezi tamními obyvateli – na průšvih je ovšem očividně zaděláno již nyní…

Vize budoucnosti Evropy je totiž v současnosti velice pochmurná, protože současně nastavený trend nesměřuje v konečném důsledku k ničemu jinému než k občanské válce mezi původním obyvatelstvem Evropy, hájícím své hodnoty na straně jedné a početnými přistěhovaleckými skupinami se svým výrazně odlišným způsobem života společně s extrémistickýmí levičáky na straně druhé. To, že bohužel do nějakého takového radikálního bodu během následujících desítek let spějeme, jasně dokládá současná polarizace společnosti, kdy většina obyvatel je proti migraci a pro konzervativní fungování národních států a hodně hlasitá menšina zasahující do nejvyšších pater evropské politiky, která má tak daleko vyšší sílu, a která podporuje masovou imigraci do EU. Polarizaci společnosti nezpůsobují tolik lidé jako Zeman, či Konvička, ale možná i nevědomě právě lidé s přilišně liberálními, někdy až neomarxistickými postoji a novináři z „papouškujících“ médií, kteří nenaslouchájí svým národům, nemají cit k vlastnímu obyvatelstvu a jeho potřebám, kdy ženou svými krátkodobě dobrotivými činy Evropu k obrovským problémům a nepokojům v delším časovém horizontu.

Nemusíme chodit v historii ani tak daleko, odstrašujícím příkladem by měla být prakticky multikulturní Jugoslávie. Dříve rozlohou velká prosperující země a najednou konec, rozpad, nenávist, válka, soused muslim, soused chorvat a soused srb, všichni nepřátelé až za hrob. A proč ? Protože prostě tyto skupiny obyvatel byly tak rozdílných kultur, názorů a způsobu života, byla tam desetiletí křivd a útlaků z té, či oné strany a nemohli již žít vedle sebe. Poté jen stačilo „píchnutí“ do vosího hnízda, které dost možná přišlo ze zahraničí (zajímavé je to, že americký miliardář George Soros, který v amerických volbách výrazně sponzoruje Hillary Clinton, podporuje migraci z arabských zemí do Evropy, kde by měli ve státech časem vytvořit početné menšiny a tehdy přímo finančně podporoval separatistickou menšinu ve válce, která zapřičinila rozpad Jugoslávie) a tyto problémy prudce vyeeskalovali v obrovské konflikty, které doznívají po rozpadu až dodnes. Takhle většinou dopadnou všechny multietnické, multikulturní, multinaboženské země, či uskupení. Tohle dost možná čeká již v brzké době Francii…

autor: c

reklama
reklama
Vyčkejte prosím, načítám...
Co si o tom myslíte?